"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

 

  1. Strávník si osobně přijde v době pro odběr stravy do jídlonosičů dle určených hodin.
  2. Výdejna cizí strávníci odběr do jídlonosičů od 11.30 - 12.30 hod.
  3. Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nepodáváme, dle §26 zákona nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnilo potrviny nebo pokrm.
  4. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
  5. Dle vyhlášky č. 602/2006 odst. 2 má být oběd k přímé spotřebě, spotřebován do 4 hodin od výdeje.