"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovených vyhl.150/1958 Ú.l.

 

Stížností se rozumí podání, které se týká bezprostředně zájmu stěžovatele.
Oznámením se rozumí ostatní stížnosti. Podnětem se rozumí podání, kterým je sledován širší společenský prospěch.
Stížnost se podává ústně nebo písemně osobě pověřené. Pověřená osoba stížnost předkládá ředitelce Školní jídelny. Ředitelka Školní jídelny stanoví konkrétní způsob vyřízení stížnosti. Lhůta k vyřízení stížnosti činí nejdéle 30 dnů, ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit.
Proti způsobu vyřízení stížnosti nemá stěžovatel možnost odvolání. Stěžovatel může však podat svou stížnost, na základě níž si stěžuje, zda původní byla řádně vyřízena.
Pokud další stížnost v téže věci neobsahuje upřesnění rozhodujících skutečností, není potřeba tuto stížnost prošetřovat.