"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 

1.Přímé náklady
 cena kopie: černobílá, formát A4
jednostranná  1,50 Kč
oboustranná  3,00 Kč

2.Úhrada nákladů na přípravu písemných informací se stanovuje takto:
Sazba za 1 minutu přípravy informace  1,40 Kč
Sazba za 10 minut přípravy informace 14,- Kč
Sazba za 1 hodinu přípravy informace 81,- Kč

Na základě žádosti žadatele zaměstnanci poskytující informaci potvrdí žadateli předpokládanou celkovou výši úhrady.